Kontak Kami

Jalan Sri Madya Gempol Singaraja

(0362) 3302024

dlh@bulelengkab.go.id